پروژه ها

 

 1. اجرای پروژه مجتمع 360 واحد آپارتمانی شهرک نفت اهواز (با شرکت های همکار) با روش پیش ساخته بتنی وقرارداد EPC
 2. ازجمله 11 پیمانکار مجاز سازمان عمران شهرداری تهران و برنده مناقصه زون 4 شهر تهران در سال 1387 به مبلغ 250 میلیارد ریال
 3. پیمانکار اصلی آسفالت مناطق 2، 5، 9، 10، 16، 17، 18، 19، 21 و 22 شهرداری شهر تهران
 4. پیمانکار اصلی آسفالت شهرداری کرج
 5. پیمانکار اصلی آسفالت صنایع شهیدکریمی (وزارت دفاع)
 6. تأمین کننده آسفالت فرودگاه مهرآباد
 7. تأمین کننده آسفالت فرودگاه امام خمینی
 8. پیمانکاری اصلی شهرداری شهرقدس
 9. پیمانکار اصلی شهرداری وحیدیه
 10. تأمین کننده آسفالت راه های دسترسی به برج میلاد
  و … ده ها موارد دیگر
فهرست